פעילות לאחר הבחירות – קריאת נתונים מגרפים

פעילות לאחר הבחירות- קראית נתונים מתוך גרף של תוצאות המדגמים.בדף העבודה שהכנתי התייחסתי לשאלות הקשורות לקריאת נתונים מתוך טבלה. השאלות פשוטות לכם מדי? אתם יכולים להדפיס את הדף הראשון של הגרפים ולחבר שאלות נוספות (כמו למשל שאלות על ממוצע, שכיח וכו'). בסוף, ניתן לבקש מהתלמידים לכתוב שאלות נוספות על קריאת הגרף. חשוב לפני הפעילות לדבר […]